Usuari anònim
Connectar
09/12/2022 07:39:19 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Queixes i Suggeriments

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiQueixes i Suggeriments

  •  

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Bigues i Riells del Fai
Finalitat: deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: compliment d'obligació legal (art. 6. 1. c RGPD).
Destinataris: altres administracions publiques per garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposición al tractament i sol?licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.