Usuari anònim
Connectar
01/04/2023 19:10:44 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiPreinscripció a l'escola bressol municipalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Aquest tràmit serveix per poder formalitzar la preinscripció a l'escola bressol "La Puput" per al curs 2022-2023. Des del 27 d'abril fins al 9 de maig està obert només per a les famílies de continuïtat.

Calendari de preinscripció i matrícula Informació sobre la preinscripció i matrícula

Curs 2022-2023
Preinscripció i matrícula per les famílies de continuïtat (alumnat que ha estat a la Puput durant el curs 2021-2022): des del 27 d'abril fins el 6 de maig, ambdós inclosos (telemàticament o presencialment).

Per les famílies noves: des del 9 de maig fins el 20 de maig, ambdós inclosos.

Matriculació: per formalitzar la matrícula pel curs 2022-2023, el centre es posarà en contacto amb les famílies una cop finalitzat el període de preinscripcions.

Periodicitat Curs 2022-2023:
Preinscripció: s'ha de formalitzar la preinscripció entre el 9 de maig i el 20 de maig (ambdós inclosos).

ATENCIÓ! Les famílies de continuïtat han de realitzar la preinscripció entre el 27 d'abril i el 6 de maig, ambdós inclosos.

Altra informació d'interès Els criteris prioritaris són els següents:

1. Els infants de les famílies de continuïtat tenen la plaça garantida sempre que es realitzi la preinscripció dins del termini establert.

2. Per aquells infants que comencen de nou, els criteris pel barem seran els següents:
Si l'infant que opta a la plaça té germans o germanes al centre, s'obtenen 50 punts.
Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també s'obté aquesta puntuació.

3. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.
Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:
- Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
- Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor/a està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.

4. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.
Quan un membre del unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són els següents:
1. Criteri del pare, mare o tutor/a legal treballant al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor/a treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.

2. Família nombrosa. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts.

3. Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen 10 punts.

4. Ser bessó o trigemin. Si l'infant ha nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.

5. Quan l'infant es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.

6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33%.

7. Se sumen 10 punts si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Recordeu que la documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins del període establert.

Canals d'accés al tràmit Presentació telemàtica: des de la pròpia seu electrònica, cal omplir el formulari.

Presentació presencial: cal trucar al telèfon de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania per demanar hora o bé dirigir-s'hi directament dins l'horari d'atenció. Si no es demana hora, caldrà esperar el torn.

Versió i data de l'última actualització 27/04/2022

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Model normalitzat de sol·licitud de preinscripció Obligatori Ambdues

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica