Usuari anònim
Connectar
19/01/2022 11:45:50 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiPreinscripció a l'escola bressol municipalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Aquest tràmit serveix per poder formalitzar la preinscripció a l'escola bressol "La Puput" per al curs 2020-2021 i 2021-2022.
Calendari de preinscripció i matrícula Informació sobre la preinscripció i matrícula
Curs 2020-2021
Preinscripció i matrícula: contínua
Curs 2021-2022
- Presentació de sol·licituds telemàtiques: del 6 d'abril al 15 de maig de 2021, ambdós inclosos
- Presentació de sol·licituds presencials: del 6 d'abril al 15 de maig de 2021, amb cita prèvia.
Matriculació: per formalitzar la matrícula per al curs 2021-2022, el centre es posarà en contacte amb les famílies del 16 de maig a l'1 de juny.

Periodicitat Curs 2020-2021:
Preinscripció: contínua.

Curs 2021-2022:
Preinscripció: en qualsevol moment del curs escolar.

Matrículació: del 16 de maig a l'1 de juny de 2021.

Altra informació d'interès Criteris generals a l'efecte del barem
1. Existència de germans a l'escola bressol municipal La Puput o de pare, mare o tutor/a legal que hi treballi.

2. Domicili al·legat a l'efecte del criteri de proximitat al centre (caldrà escollir una opció:
- L'habitual dins de l'àrea d'influència
- L'habitual dins del municipi, però fora de l'àrea d'influència.
- El lloc de treball dins de l'àrea d'influència (caldrà especificar l'adreça del lloc de treball i la raó social

3. Beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
4. Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germà/ana.

Criteri complementari a l'efecte del barem
1. Família nombrosa o monoparental.

Canals de presentació Presentació telemàtica: des de la pròpia seu electrònica, cal omplir el formulari.

Presentació presencial: cal trucar al telèfon de l'escola bressol La Puput (93 865 88 00) per demanar cita prèvia, a causa de l'Estat d'Alarma.

Data de l'última actualització 06/04/2021

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Model normalitzat de sol·licitud de preinscripció Obligatori Ambdues

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica